Kako napisati dobro propratno pismo uz CV

Prvo pravilo u vezi sa propratnim, odnosno motivacionim pismom, je da ga uvek pošaljete. Bez obzira na to da li ga je poslodavac tražio ili ne, da li imate vremena da ga napišete ili ne – uvek uz svoj CV pošaljite i propratno pismo jer je to sastavni deo poslovnog bontona.

Evo nekoliko smernica kojih treba da se pridržavate da biste napisali dobro propratno pismo po kom ćete se istaći u odnosu na ostale kandidate:

BUDITE KONCIZNI

Oni čiji je zadatak da pregledaju stotine CV-ja i propratnih pisama nemaju vremena da čitaju pisma koja više liče na distertacije. Vaše propratno pismo treba da bude kratko i jasno, bez okolišanja. Odmah pređite na suštinu, odnosno na to zašto smatrate da ste vi idealan kandidat za posao i paragrafe duže od sedam redova podelite na manje celine. Vaše propratno pismo ne treba da bude duže od jedne stranice A4 formata.

BUDITE PROFESIONALNI, ALI I PRIJATELJSKI NASTROJENI

Za razliku od CV-ja koji je isključivo formalni dokument, propratno pismo vam daje priliku da pokažete poslodavcu svoju ličnost. U propratnom pismu želite da dokažete da ste pravi kandidat za posao, ali želite i da se dopadnete onome ko vaše pismo čita. To ćete postići primerenom upotrebom humora u kombinaciji sa prijateljskim, ali profesionalnim tonom.

BUDITE ORIGINALNI

Uz malo kreativnosti, vaše pismo može da se istakne u moru drugih propratnih pisama. Da biste se razlikovali od ostalih kandidata, u vašem pismu možete spomenuti, na primer, svoje najveće poslovno dostignuće, kao što je recimo najzehtevniji projekat na kom ste radili.

Nikada nemojte preterivati, ali ukoliko napišete interesantno propratno pismo i dodate mu malo detalja – onaj ko čita vaše pismo pomisliće da ste interesantna osoba sa kojom je zanimljivo raditi. A to može biti sasvim dovoljno da se na dobar način istaknete među ostalim kandidatima.

PROVERITE TO ŠTO STE NAPISALI

Baš kao i vaš CV, propratno pismo ne sme da sadrži greške. Obratite pažnju na pravopis, gramatiku i greške u kucanju. Pročitajte i proverite svoje propratno pismo i dajte nekom drugom da ga pregleda dok ne budete sigurni da nema nikakvih grešaka.

IZBEGAVAJTE „JA”

Propratno pismo nije vaša autobiografija. U fokusu treba da bude to kako vi možete da doprinesete kompaniji, a ne vaša životna priča. Da ne biste delovali egocentrično, izbegavajte zamenicu „ja”, pogotovo na početku rečenice.

PROPRATNO PISMO NIJE UNIVERZALNO

Dok tražite posao u redu je da imate jedno standardno, unapred spremno propratno pismo. Međutim, budite veoma oprezni kada to pismo prilagođavate za slanje različitim poslodavcima. Neke od najčešćih grešaka su navođenje pogrešnog zvanja za koje konkurišete, imena kompanije, datuma i slično. Stoga, svaki put kada šaljete propratno pismo proverite sve činjenice koje ste naveli i budite sigurni da ništa niste propustili da prilagodite.

Raspored informacija u CV-ju

Većina ljudi na pisanje CV-ja gleda kao na obavezu jer je dobro poznato da se CV mora sastaviti kako bi uopšte konkurisali za posao. Iako je većina informacija u CV-ju fokusirana na vaše obrazovanje i poslove koje ste obavljali, ne treba izjednačiti CV sa biografijom, životnom pričom ili određenim vidom samoizražavanja. Da biste napisali dobar CV koji će privući pažnju poslodavca, morate ga pisati s namerom da zainteresujete onoga ko će vaš CV pročitati.

Osnovni delovi svakog CV-ja su lični podaci, obrazovanje i radno iskustvo, dok raspored informacija u CV-ju zavisi ponajviše od toga šta želite da istaknete.

Ukoliko imate preko 5 godina radnog iskustva u određenom polju u okviru kog se prijavljujete za posao, radno iskustvo navedite pre obrazovanja. Ako imate manje od 5 godina radnog iskustva u datoj oblasti ili ste tek završili školovanje i nemate mnogo radnog iskustva, obrazovanje navedite pre radnog iskustva. Studenti ili oni koji su tek diplomirali i nemaju radno iskustvo, odeljak o obrazovanju treba da koriste kao centralni deo CV-ja, ističući svoja akademska dostignuća, vannastavne aktivnosti, posebne projekte u kojima su učestvovali, kao i pojedinačne kurseve koje su pohađali, a koji su relevantni za posao za koji konkurišu.

Posebni odeljci u okviru CV-ja:

LIČNI PODACI – U ovom odeljku nalaze se vaše ime i prezime, mesto i godina rođenja, adresa stanovanja, brojevi telefona i e-mail adresa.

RADNO ISKUSTVO – Poslove treba navesti hronološki, od poslednjeg prema prvom. Što se tiče navođenja detalja u vezi sa prethodnim poslovima, fokusirajte se na najskorije, kao i one koji su najrelevantniji za posao za koji se prijavljujete. Navedite poslodavca, delatnost poslodavca, period u kojem ste bili zaposleni, radno mesto i specifične odgovornosti. U ovom odeljku pomenite i različite prakse i volontiranja, odnosno iskustva stečena tim putem, a koja su relevantna za poziciju na koju konkurišete.

OBRAZOVANJE – Hronološki raspored, od poslednjeg ka prvom, odnosi se i na obrazovanje. Prvo navedite sve stepene obrazovanja koje ste stekli, kao i specijalizacije (osnovna škola se može izostaviti jer je obavezna za sve), a zatim različite kurseve i radionice koje ste pohađali, ali samo ako su relevantni za posao za koji konkurišete.

SEKUNDARNI DELOVI CV-JA – Ovaj deo CV-ja obuhvata sve ono što će vas što bolje predstaviti kod potencijalnog poslodavca. Ovaj odeljak podrzumeva i navođenje različitih veština koje ste stekli kroz formalno ili neformalno obrazovanje, kao što su poznavanje stranih jezika, rad na računaru, veštine pregovaranja, prezentovanja, rada u timu ili liderske sposobnosti. Fokusirajte se samo na one veštine za koje smatrate da bi poslodavca impresionirale kako bi izbegli bespotrebno nagomilavanje informacija.

Na šta treba obratiti pažnju pri pisanju CV-ja

Istraživanja su pokazala da, u proseku, samo jedan od dvesto prijavljenih kandidata bude pozvan na razgovor. To znači da od dve stotine CV-ja, samo jedan uspe da privuče pažnju poslodavca. Od ogromnog broja pristiglih CV-ja, poslodavac će zaista pročitati samo onih nekoliko koji privuku pažnju na prvi pogled, dok ostale neće ni razmatrati. Oni koji privuku pažnju su uglavnom pregledni i jednostavni, sastavljeni tako da poslodavac u prvih deset sekundi može da prepozna potencijal kandidata.

Kako se tržište neprestano razvija, tako se i standardni format CV-ja menja svakih par godina. Danas CV predstavlja najčešće jednostranu, formatiranu i brendiranu reklamu onoga ko se prijavljuje za posao.

Bilo da ste odlučili da promenite posao ili krenete potpuno drugim putem u odnosu na ono čime se trenutno bavite, ili ste mlada osoba koja tek počinje da traži posao, veoma je bitno da se vaš CV ne izgubi među stotinama drugih. Uz malo kreativnosti, vaš CV može postati najbolja reklama onoga po čemu se razlikujete od ostalih, odnosno onoga što vas čini najboljim mogućim kandidatom.

Evo na šta treba da obratite pažnju pri pisanju CV-ja:

SVRHA – Pre nego što počnete da pišete svoj CV razmislite o tome zbog čega ga pišete. Svrha CV-ja je da budete pozvani na razgovor i uzeti u dalje razmatranje. Ako imate ovo na umu dok pišete CV, velike su šanse da ćete ga dobro napisati. Takođe, razmislite o tome šta poslodavac traži i na koji način možete da doprinesete njegovom poslovanju.

GREŠKE – Ono zbog čega će vaš CV odmah biti odbačen su greške. Obratite pažnju na pravopis, gramatiku i greške u kucanju. Pročitajte i proverite svoj CV i dajte nekom drugom da ga pregleda dok ne budete sigurni da nema nikakvih grešaka.

RASPORED INFORMACIJA – Standardni format CV-ja i dalje važi. Informacije treba rasporediti tako da su one najvažnije i najrelevantnije na početku, a one manje važne na kraju. Ovakvim rasporedom ćete privući pažnju čitaoca, što je i poenta CV-ja.

FORMAT – CV odštampan na papiru uskoro će postati stvar prošlosti. U doba kada se poslovi traže na internetu, podrazumeva se da i svoj CV imate u digitalnom formatu. Ono što je važno jeste da svoj CV prebacite i u PDF format kako bi poslodavac mogao da ga vidi baš onako kako ste ga formatirali.

BOJA – Iako je CV uglavnom beo papir sa crnim slovima, nije zabranjeno uneti malo boje kako biste istakli najvažnije delove i kako bi se vaš CV razlikovao od ostalih. Međutim, ni u kom slučaju ne treba preterivati kako ne biste delovali neprofesionalno.