Kako se pripremiti za pitanja u vezi sa uklapanjem u kompanijsku kulturu

Na poslu provodimo više vremena nego sa porodicom i bliskim prijateljima, i zato je prirodno da poslodavac želi da utvrdi u kojoj meri je kandidat prijemčiv prema kompanijskim vrednostima i sposoban da se uklopi u kolektiv i postojeću kulturu. 

Evo nekoliko saveta o tome kako se pripremiti i voditi razgovor koji će ubediti sagovornika da postoje solidne šanse za uspešno uklapanje u tim:

 Istražite o vrednostima i kulturi koja se u kompaniji neguje

Ljudi se uobičajeno osećaju prijatnije sa osobama koje smatraju sebi sličnim. Zato istražite sve dostupne informacije o kompaniji – pregledajući sajt, kataloge, profile na društvenim mrežama, profile poslodavca na portalima za zapošljavanje, svedočenja zaposlenih.

Pokušajte, u meri u kojoj je to moguće, da odredite šta su kriterijumi uklapanja koje je poslodavac postavio. 

Odredite ključne činjenice u vezi sa kompanijskom kulturom i razmislite o svojim stavovima i stepenu poklapanja sa sopstvenim vrednostima, gledištima i navikama. Šta je to sa čime možete da se poistovetite? Razmislite o situacijama u kojima ste se ranije nalazili, a koje mogu da ilustruju potencijal vašeg uklapanja u tim poslodavca, kako biste mogli da povedete fokusiran razgovor.

Iskreno i otvoreno odredite aspekte uklapanja

Veoma je važno da obratite pažnju na specifične zahteve radnog mesta na koje konkurišete, kao što su produženo ili nestandardno radno vreme, zahtevana brzina odgovora na zahteve klijenta, striktni rokovi završetka projekata i slično. Ukoliko su takvi uslovi prihvatljivi, budite spremni da tokom razgovora potvrdite da razumete zahteve i da na afirmativan način objasnite svoju spremnost i motivaciju za dodatno zalaganje.

Ako su, na primer, integritet i prihvatanje konstruktivne kritike istaknuti kao važni elementi timskog rada u kompaniji poslodavca, možete očekivati da se nađete u situaciji da budete podstaknuti da argumentujete neki svoj stav u kritičkoj atmosferi. Budite spremni da prepoznate ovakav scenario i da ga preokrenete u svoju korist.

Takođe, ukoliko poslodavac ističe opuštenu radnu atmosferu i prisnost među članovima tima, uz naglašeno negovanje ravnoteže između profesionalnog i privatnog života, budite spremni da otvoreno razgovarate o svojim interesovanjima. Savet je da budete direktni, ali nenametljivi, a da o aspektima svog privatnog života o kojima želite da razgovarate govorite na autentičan,  zanimljiv i pozitivan način.

Budite spremni na iznenađujuća pitanja

Nije neuobičajeno da na intervjuu bude postavljeno i nekoliko pitanja koja iznenade kandidata. Takva pitanja mogu ulaziti u sferu kulturnih interesovanja, opšte informisanosti ili upućenosti u trendove u branši.

Ako vas pitanje zbuni, ili je toliko trivijalno da izazove mentalnu blokadu, slobodno napravite pauzu od nekoliko sekundi da razmislite i odgovorite.

Ono što svakako treba izbeći jeste utisak sagovornika da ste osoba bez želje za ličnom i profesionalnom izgradnjom, bez interesovanja, strasti i kontakta sa svakodnevicom.

Budite otvoreni, pozitivni i prijatni

Vaš stav, osmeh, pogled i neverbalna komunikacija su iznimno važni na razgovoru za posao. Ostavite utisak sigurne, otvorene i prijateljski raspoložene osobe. Cilj sagovornika je da utvrdi da će drugim ljudima biti prijatno u vašem društvu i da će razviti poverenje u vas.

U razgovoru zadržite pozitivan stav i izbegavajte negativne komentare u vezi sa vašim prethodnim poslodavcem i iskustvima.

Zadržite formalan ton razgovora i pravu meru u vašem izlaganju. Preterivanje, familijarnost i  nedostatak manira u ophođenju vam neće doneti prednost u odnosu na druge kandidate.