Izaberite u kojoj delatnosti želite da radite

Mnogi se u traženju posla prvenstveno oslanjaju na potragu za usko određenim radnim mestom. U današnje vreme, takav način razmišljanja može da odmogne.

Ono što je najvažnije jeste jasna svest osobe o tome šta su sve njene veštine i sposobnosti, koja znanja i veštine tek želi da izgradi, koji su njeni dugoročni profesionalni i lični ciljevi, kakva radna sredina joj najviše odgovara.

Važno je prvo odrediti koje su to delatnosti u kojima biste želili da radite, iz dva razloga.

Prvi razlog je taj što delatnost određuje ono što će postati vaša poslovna i životna svakodnevica.

Drugi razlog je akumuliranje iskustva vezanog za određenu delatnost.

Dobar primer za ilustraciju može biti razmatranje netom diplomiranog ekonomiste. Izbor karijere koji se pred njim otvara je prilično širok. Može se opredeliti za zaposlenje u obračunskom odeljenju proizvođača delova za automobile. Isto tako, za njega je moguće da karijeru započne u kreditnom odeljenju banke. Posao koordinatora pružanja usluga kupcima u reklamnoj agenciji takođe je jedna od opcija.

Auto-industrija, bankarstvo, marketing – u gore pomenutom primeru odluka koju ekonomista bude doneo imaće veliki uticaj na njegov dalji profesionalni napredak.

U svakoj od pomenutih detalnosti iskusiće drugačiju radnu sredinu, procedure, kolege od kojih će učiti i sa kojima će sarađivati. Specifična znanja i veštine kojima bude ovladavao biće međusobno veoma različite. Iskustvo koje bude izgradio biće osnova svojevrsne specijalizacije. I upravo ta vrsta specijalizacije u određenoj privrednoj delatnosti odrediće njegov dalji put i otvoriti nove mogućnosti za napredovanje u istoj ili povezanoj delatnosti.

Svaka delatnost podrazumeva veoma posebnu stručnu terminologiju, radne procese, klijente, dobavljače, konkurente. Izgradna karijere u određenoj oblasti neminovno vodi usavršavanju, a kandidat sa usvojenom bazom znanja, iskustvom i izgrađenom mrežom poslovnih poznanstava u okviru pojedinačne privredne grane, postaje sve vredniji resurs kako svom poslodavcu, tako i konkurentima.

Istovremeno, iskusan profesionalac u okviru industrije u kojoj radi lakše uočava nove poslovne prilike i potrebe na tržištu koje nisu zadovoljene, te se lakše odlučuje na rizik započinjanja sopstvene preduzetničke karijere, ili na aktiviranje novog profitnog centra u okviru kompanije u kojoj je zaposlen.

Svaki aspekt profesionalnog i privatnog života pojedinca biće na neki način pod uticajem opštih kretanja u izabranoj delatnosti, od dnevne rutine, do visine zarade, potrebe za putovanjem ili mogućnostima za usavršavanje i napredovanje.