Kako da vas poslodavac lako pronađe na LinkedIn-u

Poslodavci sve češće koriste LinkedIn za pronalaženje potencijalnih kandidata jer im ova društvena mreža omogućava da pretražuju ključne reči i tako dođu do ljudi koji imaju baš one kvalifikacije koje traže.

Ukoliko tražite posao, cilj vam je da se uvek pojavljujete u okviru rezultata pretrage kandidata koji imaju iste kvalifikacije kao i vi. Ako želite da se izdvojite među ostalim kandidatima, morate da zainteresujete potencijalnog poslodavca kako bi klikunuo na vaš profil i odlučio da kontaktira baš vas.

Poslodavci pretražuju bazu podataka LinkedIn-a na nekoliko načina – neki koriste opciju „Advanced People Search” dostupnu svim korisnicima, drugi pretražuju posebne grupe na LinkedIn-u, a neki dobijaju obaveštenja putem imejla o novim potencijalnim kandidatima čije kvalifikacije odgovaraju zahtevima poslodavca.

Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći pri pravljenju LinkedIn profila kako biste pomogli potencijalnom poslodavcu da vas lako pronađe i privukli njegovu pažnju u moru drugih kandidata:

Vaš profil treba da bude kompletan, odnosno, treba da popunite sva polja koja su vam ponuđena dok kreirate svoj profil (kako biste dostigli „All Star” status).
Mnogi smatraju da korisnici sa velikim brojem konekcija i preporuka od strane drugih korisnika imaju bolji rejting, odnosno da se pojavljuju na boljoj poziciji u pretragama. Ova tvrdnja nije potvrđena od strane LinkedIn-a, ali je logično da će poslodavci biti zainteresovani za uspešne kandidate koji imaju dobre preporuke i koji su povezani sa velikim brojem ljudi.
Vaš profil nije vaš CV. Ovde imate priliku da osim naziva kompanije, vašeg radnog mesta i vremena provedenog na njemu, uključite i druge (veoma značajne) informacije o vašim pređašnjim poslovima. Uključite kratke opise poslova kojima ste se bavili, šta su bile vaše dužnosti i šta smatrate svojim glavim dostignućima. Na ovaj način ćete svoj profil obogatiti značajnim ključnim rečima i poslodavcu pružiti značajne informacije ukoliko odluči da detaljnije prouči vaš profil.
Dodavanje ključnih reči u različite odeljke vašeg profila je najvažniji korak. Ukoliko tražite posao, pažljivo pogledajte oglase za poslove koji vas interesuju, fokusirajte se na odeljak u kom je dat opis kvalifikacija koje se traže, i pokušajte da izdvojite reči koje se često javljaju i ponavljaju. Sastavite listu ovih reči i pokušajte da ih koristite u različitim odeljcima svog profila (naslovu i rezimeu profila, opisu prethodnih radnih mesta).
Izbegavajte upotrebu kose crte između ključnih reči (na primer, „prodaja/marketing”). Poslodavci pretražuju pojedinačne reči i, ukoliko koristite kose crte I drugi karakteri, LinkedIn-ove alatke za pretragu neće prepoznati ove ključne reči. Kako biste izbegli ovaj problem, između ključnih reči koristite zarez praćen razmakom ili uspravnu crtu sa razmacima između crte i ključnih reči (na primer, „prodaja, marketing” ili „prodaja | marketing”).