Intervju za posao preko Skajpa

Intervjui za posao se sve češće obavljaju preko Skajpa. Ovakav način intervjuisanja ima svoje prednosti, ali i mane.

Ogromna popularnost ovakvog vida komunikacije između kandidata i poslodavca proizilazi iz brojnih prednosti koje intervjuisanje preko Skajpa nudi. U doba kada se velik broj ljudi zapošljava u inostranstvu, ili van grada u kom živi, intervju za posao preko Skajpa štedi vreme i novac, kako poslodavcu, tako i kandidatu.

Jedna od osnovnih razlika između intervjuisanja preko Skajpa i intervjuisanja licem u lice jeste da niste fizički prisutni na mestu na kojem se nalazi poslodavac. Iako svog potencijalnog poslodavca vidite na ekranu u realnom vremenu, nešto je ipak drugačije. Upravo zbog toga što niste fizički prisutni, teže je navići se na onoga ko vam postavlja pitanja. Pažljivo slušajte njihove reči i pokušajte da se opustite. Isto tako, onome ko vam postavlja pitanja jednako je teško da se navikne na vas jer ne može da u potpunosti sagleda vašu gestikulaciju, pa se potrudite da naglasite verbalno izražavanje i da govorite jasno, glasno i samopouzdano.

Prednosti intervjuisanja preko Skajpa ne odnose se samo na uštedu vremena i novca. Ovaj tip intervjua omogućava vam da imate spreman podsetnik, na ekranu ili na papiru, ukoliko ne možete da se setite svega što želite da kažete ili pitate tokom intervjua. Međutim, trudite se da budete veoma suptilni dok gledate u svoje beleške, jer ukoliko poslodavac primeti da čitate iz njih delovaćete nespremno i neprofesionalno.

Još jedna prednost je i to što ne morate da se pomerite iz svoje dnevne sobe da bi obavili intervju za posao, što je za mnoge ljude manje stresno od intervjua licem u lice. Međutim, iako sedite u svom stanu ispred računara, obucite se pristojno, baš kao da idete u kancelariju poslodavca na razgovor.

Tokom intervjua ponašajte se prirodno i profesionalno. Ispravite leđa, nemojte se vrpoljiti na stolici, trudite se da održavate kontakt očima (gledajući u kameru, a ne u ekran!) i skoncentrišite se na pitanja koja su vam postavljena.

Ukoliko ne čujete pitanje zbog neke tehničke smetnje ili pucanja veze, ne ustručavajte se da zamolite da ponove pitanje. Takođe, ukoliko se poziv iznenada prekine zbog prekida internet konekcije, nemojte paničiti. Jednostavno vi nazovite njih, ili sačekajte da vas ponovo nazovu i objasnite šta se dogodilo.

Konačno, evo nekoliko zlatnih pravila kojih treba da se pridržavate kako bi vaš intervju preko Skajpa bio uspešan:

Dobro se pripremite i ne oslanjajte se slepo na beleške, one su tu samo kao rezervna opcija.

Intervju obavite u mirnoj prostoriji bez zvukova koji bi vam mogli zasmetati, i ako ste kod kuće, recite svima da vas ne uznemiravaju tokom intervjua.

Obucite se primereno, baš kao i za klasičan intervju.

Govorite jasno i glasno.

Održavajte kontakt očima.

Ne dozvolite da vam nešto oko vas skrene pažnju.

Ako dođe do tehničkih problema, smireno pokušajte da pronađete rešenje.