Kako se pripremiti za pitanja u vezi sa uklapanjem u kompanijsku kulturu

Na poslu provodimo više vremena nego sa porodicom i bliskim prijateljima, i zato je prirodno da poslodavac želi da utvrdi u kojoj meri je kandidat prijemčiv prema kompanijskim vrednostima i sposoban da se uklopi u kolektiv i postojeću kulturu. 

Evo nekoliko saveta o tome kako se pripremiti i voditi razgovor koji će ubediti sagovornika da postoje solidne šanse za uspešno uklapanje u tim:

 Istražite o vrednostima i kulturi koja se u kompaniji neguje

Ljudi se uobičajeno osećaju prijatnije sa osobama koje smatraju sebi sličnim. Zato istražite sve dostupne informacije o kompaniji – pregledajući sajt, kataloge, profile na društvenim mrežama, profile poslodavca na portalima za zapošljavanje, svedočenja zaposlenih.

Pokušajte, u meri u kojoj je to moguće, da odredite šta su kriterijumi uklapanja koje je poslodavac postavio. 

Odredite ključne činjenice u vezi sa kompanijskom kulturom i razmislite o svojim stavovima i stepenu poklapanja sa sopstvenim vrednostima, gledištima i navikama. Šta je to sa čime možete da se poistovetite? Razmislite o situacijama u kojima ste se ranije nalazili, a koje mogu da ilustruju potencijal vašeg uklapanja u tim poslodavca, kako biste mogli da povedete fokusiran razgovor.

Iskreno i otvoreno odredite aspekte uklapanja

Veoma je važno da obratite pažnju na specifične zahteve radnog mesta na koje konkurišete, kao što su produženo ili nestandardno radno vreme, zahtevana brzina odgovora na zahteve klijenta, striktni rokovi završetka projekata i slično. Ukoliko su takvi uslovi prihvatljivi, budite spremni da tokom razgovora potvrdite da razumete zahteve i da na afirmativan način objasnite svoju spremnost i motivaciju za dodatno zalaganje.

Ako su, na primer, integritet i prihvatanje konstruktivne kritike istaknuti kao važni elementi timskog rada u kompaniji poslodavca, možete očekivati da se nađete u situaciji da budete podstaknuti da argumentujete neki svoj stav u kritičkoj atmosferi. Budite spremni da prepoznate ovakav scenario i da ga preokrenete u svoju korist.

Takođe, ukoliko poslodavac ističe opuštenu radnu atmosferu i prisnost među članovima tima, uz naglašeno negovanje ravnoteže između profesionalnog i privatnog života, budite spremni da otvoreno razgovarate o svojim interesovanjima. Savet je da budete direktni, ali nenametljivi, a da o aspektima svog privatnog života o kojima želite da razgovarate govorite na autentičan,  zanimljiv i pozitivan način.

Budite spremni na iznenađujuća pitanja

Nije neuobičajeno da na intervjuu bude postavljeno i nekoliko pitanja koja iznenade kandidata. Takva pitanja mogu ulaziti u sferu kulturnih interesovanja, opšte informisanosti ili upućenosti u trendove u branši.

Ako vas pitanje zbuni, ili je toliko trivijalno da izazove mentalnu blokadu, slobodno napravite pauzu od nekoliko sekundi da razmislite i odgovorite.

Ono što svakako treba izbeći jeste utisak sagovornika da ste osoba bez želje za ličnom i profesionalnom izgradnjom, bez interesovanja, strasti i kontakta sa svakodnevicom.

Budite otvoreni, pozitivni i prijatni

Vaš stav, osmeh, pogled i neverbalna komunikacija su iznimno važni na razgovoru za posao. Ostavite utisak sigurne, otvorene i prijateljski raspoložene osobe. Cilj sagovornika je da utvrdi da će drugim ljudima biti prijatno u vašem društvu i da će razviti poverenje u vas.

U razgovoru zadržite pozitivan stav i izbegavajte negativne komentare u vezi sa vašim prethodnim poslodavcem i iskustvima.

Zadržite formalan ton razgovora i pravu meru u vašem izlaganju. Preterivanje, familijarnost i  nedostatak manira u ophođenju vam neće doneti prednost u odnosu na druge kandidate.

Kako ispričati priču koja će pomoći da dobijete posao

Priča je najstariji način prenošenja poruka među ljudima. Zanimljiva priča prenosi informaciju, osećanja i atmosferu. Ispričana na način koji lično iskustvo stavlja u prvi plan, priča izaziva emotivnu reakciju, izgrađuje poverenje i usađuje se duboko u svest slušaoca.

Moć dobre priče pomaže i na razgovoru za posao. Ako do sada niste imali prilike za to, sada je pravo vreme da osmislite svoju priču koja će dodatno ojačati vaše pozicije tokom intervjua.

Priča mora imati dobro osmišljenu strukturu. Osnovna struktura može se izraziti jednostavnom idejom: heroj u priči ulaže svoje znanje i veštine da savlada teške prepreke i ostvari važan cilj.

U ovoj priči heroj si ti. Ulažeš svoje intelektualne napore, odlučnost i upornost da rešavanjem niza problema ostvariš svoj zadatak i pomogneš ostvarenje cilja.

Razmisli i seti se nekoliko situacija kojima želiš da ilustruješ svoje ključne sposobnosti i osobine. Seti se određenog cilja i razloga zbog kojih je njegovo ostvarenje bilo važno. Kakva je bila tvoja uloga u rešavanju problema? Kakve su bile okolnosti i kako su na tebe uticale? Koje pomake je konkretna situacija iznedrila za tebe lično i za tvog poslodavca/projekat? Čemu su te uspeh ili neuspeh naučili?

Na osnovu zapisanih ideja ispričaj zanimljivu priču koja na dinamičan način povezuje činjenice sa emocijama. Opiši relevantne detalje koji dočaravaju atmosferu, pritisak, motivaciju. Priču ispričaj tako da slušaoci određenog profila mogu lako da se identifikuju s tobom i tvojim poduhvatom.

Ono što svakako moraš da izbegneš je preuveličavanje sopstvenih zasluga. Niko ne reaguje dobro na manifestaciju izraženog ega. Priča mora imati ličnu notu, ali u poslovnim okolnostima obavezno naglasi i aspekt timskog rada.

Slušaoci se lako povezuju i sa iskrenom pričom o neuspehu. U takvoj priči obavezno naglasi korake preduzete u okviru svojih mogućnosti, nabroj stečena nova znanja i zaključke, opiši kako je poraz na tebe uticao.

Priča na razgovoru za posao mora biti moćna, interesanta, ali i jezgrovita, jer koliko god tvoja priča bude dobra, na raspolaganju ćeš imati samo nekoliko minuta. Zato se posveti kreiranju svoje priče. Poliraj je do savršenstva. Uvežbaj pričanje svoje priče sve dok ona ne bude potpuno prirodno tekla.

Isprobaj priču u razgovoru sa bliskim osobama, mentorom ili stručnjakom. Pažljivo analiziraj njihove reakcije, povratne informacije i savete i dodatno usavrši svoju priču. 

Vremenom ćeš otkriti da moćna priča ima svoju važnu ulogu i u napredovanju u karijeri i na planu ličnog razvoja.

Uložite vreme u aktivnosti kojima podupirete svoju radnu biografiju

Poslodavci su svesni činjenice da je radna biografija ili CV s namerom sačinjen dokument koji navodi istinite ili delimično istinite podatke o obrazovanju, stečenim veštinama i radnom iskustvu kandidata.

Podatke navedene u prijavi za zaposlenje i u pratećim dokumentima poslodavac će proveriti na način koji mu najviše odgovara, na primer u telefonskom razgovoru sa prethodnim poslodavcem, ili pretragom podataka o kandidatu dostupnim na internetu.

Da biste poduprli svoju radnu biografiju i omogućili budućem poslodavcu da na brz i lak način dođe do infirmacija koje vas izdvajaju u odnosu na ostale kandidate, učinite makar jedan od koraka kojim povećavate svoje šanse za zaposlenje:

 1. Obezbedite preporuke

Svaka vaša dosadašnja aktivnost, tokom obrazovanja ili tokom prethodnih profesionalnih angažmana, donela je neki rezultat i doprinela je izgradnji odnosa sa vašim profesorima, mentorima, rukovodiocima i kolegama.

Uložite svoj maksimum u svaki angažman, bilo da je u pitanju studentski projekat, volontiranje, stručna praksa ili zaposlenje. Svi sa kojima stupate u profesionalni kontakt primetiće način na koji demonstrirate svoje znanje, prethodno iskustvo, pristup rešavanju problema, marljivost, prijatnost u ophođenju i entuzijazam. Budite dosledni sebi, ali i svesni da pozitivan doprinos izgradnji odnosa sa kolegama i nadređenima dugoročno utiče na izgradnju karijere kojoj težite.

Obavezno zatražite pisanu preporuku profesora stručnih predmeta, bilo u vidu pisma preporuke ili preporuke na vašem LinkedIn profilu ili drugom relevantnom stručnom onlajn profilu. Takođe, nemojte oklevati da zatražite preporuku po okončanju stručne prakse, volonterskog ili honorarnog angažmana ili radnog odnosa.

Pažljivo odaberite i priložite jednu ili dve preporuke prilikom konkurisanja za radno mesto koje vas interesuje, i dodatno ojačajte svoje predstavljanje budućem poslodavcu.

2. Izgradite svoju onlajn reputaciju

Kreirajte i redovno dopunjujte svoj LinkedIn profil. Neka on pokaže vaš profesionalni napredak. Dodajte svaku novu aktivnost na planu formalnog i neformalnog obrazovanja, zaposlenja i napretka u karijeri, kao i svaki volonterski i honorarni angažman. Opišite svoje učešće u projektima, predstavite radove koje ste objavili, učlanite se u grupe koje pokrivaju vaša profesionalna interesovanja.

Objavljujte relevantne stručne sadržaje, bilo da su u pitanju naučni radovi, novosti iz sveta tehnologije ili organizacione kulture. Započnite svoj blog. Odredite osnovnu oblast koja izaziva vaše veliko profesionalno interesovanje i delite činjenice i svoja razmišljanja.

Pokušajte i sami da se ponašate kao potencijalni poslodavac, pa u polje za pretragu u pretraživaču Google unesite svoje ime, prezime i odrednicu za obrazovanje ili stručni profil i obratite pažnju na rezultate pretrage, njihovu važnost u profesionalnom smislu, kao i redosled kojim se navode. Uložen trud i uporni rad na unapređenju svoje onlajn reputacije u dužem vremenskom periodu, sigurno će vam obezbediti vodeću poziciju prilikom selekcije kandidata prilikom konkurisanja za željeno radno mesto.

3. Budite aktivni u stručnoj zajednici

Osim znanja, iskustva i stečenih veština, poslodavci žele da njihovi budući zaposleni osećaju strast, odnosno da imaju izraženu motivaciju za bavljenje određenim poslom. Kandidat će se istaći u odnosu na sve ostale ukoliko uspe da na poslodavca ostavi utisak u vezi sa entuzijazmom i posvećenošću određenoj temi, oblasti ili aktivnosti.

Ciljano neformalno obrazovanje, volontersko iskustvo, učešće na seminarima i konferencijama, pisanje o relevantnim temama, držanje prezentacija i predavanja, podrška kroz aktivizam, članstvo u uskostručnim kružocima i grupama – sve su ovo nepobitni dokazi da ste posvećeni i spremni na zalaganje u skladu sa svojim interesovanjima.

Nadalje, svaka vaša aktivnost dovešće do stvaranja poznanstava, a širenjem mreže poslovnih kontakata i njenim stalnim održavanjem, stvarate za sebe neprocenjivo vredan kapital, s obzirom da se za osobe sa izgrađenom mrežom poznanstava u profesionalnim krugovima šansa za zaposlenje drastično povećava.

Izaberite u kojoj delatnosti želite da radite

Mnogi se u traženju posla prvenstveno oslanjaju na potragu za usko određenim radnim mestom. U današnje vreme, takav način razmišljanja može da odmogne.

Ono što je najvažnije jeste jasna svest osobe o tome šta su sve njene veštine i sposobnosti, koja znanja i veštine tek želi da izgradi, koji su njeni dugoročni profesionalni i lični ciljevi, kakva radna sredina joj najviše odgovara.

Važno je prvo odrediti koje su to delatnosti u kojima biste želili da radite, iz dva razloga.

Prvi razlog je taj što delatnost određuje ono što će postati vaša poslovna i životna svakodnevica.

Drugi razlog je akumuliranje iskustva vezanog za određenu delatnost.

Dobar primer za ilustraciju može biti razmatranje netom diplomiranog ekonomiste. Izbor karijere koji se pred njim otvara je prilično širok. Može se opredeliti za zaposlenje u obračunskom odeljenju proizvođača delova za automobile. Isto tako, za njega je moguće da karijeru započne u kreditnom odeljenju banke. Posao koordinatora pružanja usluga kupcima u reklamnoj agenciji takođe je jedna od opcija.

Auto-industrija, bankarstvo, marketing – u gore pomenutom primeru odluka koju ekonomista bude doneo imaće veliki uticaj na njegov dalji profesionalni napredak.

U svakoj od pomenutih detalnosti iskusiće drugačiju radnu sredinu, procedure, kolege od kojih će učiti i sa kojima će sarađivati. Specifična znanja i veštine kojima bude ovladavao biće međusobno veoma različite. Iskustvo koje bude izgradio biće osnova svojevrsne specijalizacije. I upravo ta vrsta specijalizacije u određenoj privrednoj delatnosti odrediće njegov dalji put i otvoriti nove mogućnosti za napredovanje u istoj ili povezanoj delatnosti.

Svaka delatnost podrazumeva veoma posebnu stručnu terminologiju, radne procese, klijente, dobavljače, konkurente. Izgradna karijere u određenoj oblasti neminovno vodi usavršavanju, a kandidat sa usvojenom bazom znanja, iskustvom i izgrađenom mrežom poslovnih poznanstava u okviru pojedinačne privredne grane, postaje sve vredniji resurs kako svom poslodavcu, tako i konkurentima.

Istovremeno, iskusan profesionalac u okviru industrije u kojoj radi lakše uočava nove poslovne prilike i potrebe na tržištu koje nisu zadovoljene, te se lakše odlučuje na rizik započinjanja sopstvene preduzetničke karijere, ili na aktiviranje novog profitnog centra u okviru kompanije u kojoj je zaposlen.

Svaki aspekt profesionalnog i privatnog života pojedinca biće na neki način pod uticajem opštih kretanja u izabranoj delatnosti, od dnevne rutine, do visine zarade, potrebe za putovanjem ili mogućnostima za usavršavanje i napredovanje.

Profesionalno „umrežavanje“

Poznato nam je da je bez efikasne mreže podrške odrastanje veoma teško. Beba ili malo dete zavise od brige i ljubavi roditelja ili staratelja, od njih uče i na bezbedan način upoznaju svet. U periodu odrastanja neophodni su nam prisni prijatelji, kao i osobe u kojima vidimo uzor, da bismo se mogli formirati u zrele osobe uspešno adaptirane na okruženje.

Mreža poznanstava i podrške neophodna je i u izgradnji karijere. Povezivanje sa kolegama iz iste struke, kao i iz povezanih delatnosti, doprinosi sveobuhvatnijem informisanju, usvajanju novih znanja i iskustava, te lakšem obezbeđivanju potrebne profesionalne podrške. Takođe, povećava se dostupnost informacija o otvorenim mogućnostima za zaposlenje, stručnu praksu ili usavršavanje.

Sledećih sedam zlatnih pravila pomoći će vam da započnete sa izgradnjom stabilne i efikasne mreže profesionalnih kontakata:

Istražite

Otkrijte i istražite izvore profesionalnih kontakata. To mogu biti studentska i stručna udruženja, privredne komore, studijske grupe i slično. Pogledajte njihove brošure ili onlajn prezentacije i saznajte koje su aktivnosti u koje se možete uključiti, odnosno kojim događajima možete prisustvovati. Izaberite predavanja, konferencije, seminare, radionice, dane karijere, izložbe ili sajmove koje su u skladu sa vašim interesovanjima i prijavite svoje učešće.

Pripremite se

Pripremite svoje predstavljanje. Uvežbajte način na koji ćete se predstaviti i staviti do znanja ko ste, čime se bavite i šta je vaš konkretan cilj. Pripremite posetnicu (vizit-kartu) sa svojim kontakt podacima, svoj CV ili drugu vrstu dokumenta shodno prilici.

Obratite se

Započnite razgovor. Postavljajte pitanja. Slušajte odgovore, pokažite interesovanje i aktivno učestvujte u razgovoru. Predstavite se i uspostavite kontakt jasno određujući pravac u kojem vidite da bi saradnja u budućnosti mogla da se razvija. Ne ustručavajte se da podelite smisao za humor i optimizam. Ljudi pamte autentične i prijatne sagovornike.

Povežite se na društvenim mrežama

Ako već niste izgradili svoj profil na mreži LinkedIn, pravi je trenutak da to učinite. Upoznavanje i živ razgovor na nekom okupljanju dobar su razlog da se sa sagovornikom povežete i na LinkedIn mreži. U poruci kojom inicirate uspostavljanje kontakta obavezno podsetite sagovornika na vašu nedavnu interakciju, kao i na eventualni predlog ili dogovor koji vam je važan.

Uzvratite

Zapamtite da je umrežavanje dvosmerni proces. Budite pripremljeni da pomognete, da se aktivno uključite, da date svoj doprinos. Umrežavanje je podjednako važno vama i vašim poznanicima. Svaki vaš pozitivan angažman i gest podrške biće vidljiv, zapamćen i cenjen.

Održavajte kontakt

Kontakt koji zanemarite gubi na značaju. Iako je nemoguće održavati aktivan kontakt sa stotinama ljudi, napravite plan koji će vam pomoći u negovanju ključnih poznanstava. Uputite im kompliment, reči podrške, zahvalite se, upitajte ih o njihovim uspesima ili izazovima. Podelite znanje ili savet, napišite i objavite članak.

Otvorite oči za prilike koje se otvaraju

Pratite aktivnosti i objave svojih kontakata na LinkedIn mreži. Pažljivo slušajte na konferencijama, uključujte se u razgovore, budite prisutni. Neminovno je da ćete ovakvim angažovanjem biti izloženi i onim informacijama koje se ne dele širokom auditorijumu. Bićete među prvima koji će saznati za nove koncepte, ideje i mogućnosti.

Šta ne treba da radite na LinkedIn-u

Iako LinkedIn jeste društvena mreža, on predstavlja posebnu vrstu društvene mreže koja služi za povezivanje sa poslovnim kontaktima, a ne sa prijateljima i poznanicima. Zbog toga su i pravila za korišćenje ove društvene mreže drugačija u odnosu na ona koja važe na Facebook-u ili Twitteru.

Evo šta treba da izbegavate na LinkedIn-u:

 1. Gramatičke greške/greške u kucanju 

 • ako tražite posao, vaš profil na LinkedIn-u važan je isto koliko i vaš CV, pa obratite pažnju na ono što pišete

 • gramatičke greške, nedostatak velikog slova, zareza, tačke i pisanje slova ž, š, đ, ć i č kao z, s, dj i c, koje se smatraju dozvoljenim na Facebook-u i ostalim društvenim mrežama, ne smeju da se pojavljuju na vašem LinkedIn profilu

  2. Neprimerena fotografija

 • na vašoj profilnoj fotografiji poslodavac želi da vidi samo vas, i to u profesionalnom izdanju, a ne u raskopčanoj košulji sa čašom u ruci

 • nedostatak fotografije još je gori od neprofesionalne fotografije, pa stoga nemojte preskočiti ovaj korak jer nijedan potencijalni poslodavac neće obratiti pažnju na vaš profil ukoliko nemate fotografiju

  3. Nedostatak sadržaja

 • kada kreirate svoj LinkedIn profil obavezno popunite svaki odeljak

 • ukoliko preskočite neki odeljak ili ne uključite dovoljno detalja o svom obrazovanju ili prethodnim poslovima delovaćete nezainteresovano i kao da vam nije stalo do toga da ostavite dobar utisak, a lenjost nije nešto što privlači potencijalne poslodavce

  4. Postavljanje sadržaja koji nema veze s poslom

 • LinkedIn nije mesto na kom ćete postavljati fotografije sa letovanja, iskazivati političke stavove i pisati o izrazito kontroverznim temama

 • komentari koje ostavljate u grupama takođe treba da budu profesionalni

 • nemojte ulaziti ni u kakve (nekostruktive) rasprave ili diskusije jer poslodavcima nije potreban neko ko ne uvažava tuđe mišljenje i stavove

  5. Čekanje da neko stupi u kontakt sa vama

 • na ovoj društvenoj mreži važi pravilo da što više truda uložite, to ćete uspešniji biti

 • nemojte se suzdržavati da stupite u kontakt sa nekim koga ste upoznali lično ili na neki drugi način
 • ova društvena mreža je tu da vam pomogne da stupite u kontakt sa ljudima koji vam mogu pomoći da napredujete na poslovnom planu, ali se morate sami potruditi da sa njima i ostanete u kontaktu

 6. Nepromenjen URL

 • kada napravite svoj LinkedIn profil, dobićete automatski dodeljen URL (na primer, https://rs.linkedin.com/in/imeprezime-b2546627) koji predstavlja link ka vašem profilu i koji možete da podelite u svom CV-u, na svojoj veb stranicu, blogu itd.
 • ukoliko vam bude dodeljen URL koji ne sadrži vaše ime i prezime, isti možete (i trebalo bi) da promenite u svoje ime i prezime ili nešto najpribližnije tome što već nije zauzeto, kako bi vas poslodavci što lakše pronašli (na primer, https://rs.linkedin.com/in/petar.petrovic.011)

 

Kako da nađete posao pomoću LinkedIn-a

U poslednjih nekoliko godina društvena mreža LinkedIn postala je veoma popularna među poslodavcima, zaposlenima i onima koji traže posao.

Ukoliko ga pravilno koristite, LinkedIn vam može pomoći u potrazi za poslom, kako u državi u kojoj se nalazite, tako i u inostranstvu.

Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da pronađete posao na LinkedIn mreži:

1. Profil

Ukoliko ste novi na ovoj mreži, prvo što treba da uradite jeste da na pravi način uredite svoj profil.

 • u svako polje unesite tačne i precizne informacije

 • postavite profilnu fotografiju (profesionalnu i primerenu)

 • ukoliko imate svoj sajt ili bilo kakvu profesionalnu komunikaciju sa ljudima putem imejla, uključite link ka svom LinkedIn profilu na sajt i uključite ga u potpis koji koristite u imejlovima

 • proverite da li je vaš profil dostupan svima, jer ukoliko je „privatan” nećete se pojavljivati u pretragama potencijalnih poslodavaca po kvalifikacijama ili ključnim rečima

 • napišite sve o svom obrazovanju i prethodnom radnom iskustvu, ali budite kratki i jasni, bez dodavanja suvišnih detalja

 • ne zaboravite da navedete volonterska iskustva ukoliko ih je bilo jer su veoma važna

  2. Kontakti/konekcije

 • da biste uspešno izgradili mrežu kontakata na LinkedInu-u, počnite tako što ćete se povezati sa bivšim kolegama i poslodavcima, profesorima, ljudima sa kojima ste išli u školu ili na fakultet, koje poznajete...

 • kada ljudima šaljete zahtev za povezivanje, napišite kratku poruku da biste ih podsetili kad ste bili u kontaktu 

 • uvek blagovremeno odgovarajte na poruke i zahteve za povezivanje

 • razgovarajte sa ljudima sa kojima ste se povezali – ukoliko se otvori novo radno mesto u firmi u kojoj rade, veće su šanse da će se setiti vas nego nekoga s kim ne komuniciraju

 3. Grupe

 • pridružite se grupama koje su u skladu s vašim poslovnim interesima kako biste se povezali s ljudima koji rade ono što biste vi želeli da radite
 • grupe će vam pomoći da pratite najnovije trendove u industriji, kao i oglašena radna mesta za koja možete da konkurišete

 4. Kompanije

 • mnoge kompanije i firme imaju svoje stranice na LinkedIn-u, slične stranicama na Facebook-u, na kojima možete da pronađete značajne informacije i oglase za poslove koje kompanija postavlja
 • pratite što više kompanija u kojima biste želeli da radite kako biste uvek znali kada traže nove kandidate 

 5. Pretraga poslova

 • na LinkedIn-u možete tražiti poslove, što mu je jedna od osnovnih funkcija
 • možete pretraživati ključne reči, kompanije ili nazive poslova

 •  takođe možete podesiti podešavanja tako da vam obaveštenja o novim oglasima koji se poklapaju sa vašim kriterijumima pretrage stižu putem imejla

 6. Preporuke

 • LinkedIn omogućava da drugi vama i vi drugima pišete preporuke
 • ovo može biti veoma korisno ako ste mladi i nemate mnogo radnog iskustva jer možete zamoliti bivše profesore ili nadležne volonterskih organizacija da napišu par reči o vašem radu i pohvale vas kako bi potencijalni poslodavac imao na šta da se osloni iako nemate mnogo radnog iskustva.

Ispravite greške u propratnom pismu

Ukoliko ste tek završili fakultet i tražite prvi posao, sigurno želite da ga nađete što pre. Međutim, u moru kandidata koji imaju više radnog iskustva od vas, ovaj zadatak nije lak. Šanse da vas pozovu na intervju značajno će se povećati ukoliko pisanje propratnog pisma shvatite ozbiljno.

Evo najčešćih grešaka koje ste možda napravili i načina na koje ih možete ispraviti, kako biste oduševili poslodavca svojim propratnim pismom:

Predugačko je.
U školi i na fakultetu su nas naučili kako da napišemo esej od 1000 reči kojima kažemo veoma malo. Propratno pismo treba pisati po obrnutom principu – u što manje reči treba reći što više.
Magična formula za pisanje propratnog pisma glasi: kratko, jasno, jednostavno i direktno. Ograničite se na 250 do 300 reči. Sve što vaše propratno pismo treba da sadrži su radno mesto za koju se prijavljujete, zašto smatrate da treba da radite taj posao i kako ćete ga obavljati. Nema potrebe da u propratnom pismu ponavljate sve ono što vaš CV već sadrži.

Suviše je formalno.
Pompezan stil i neprirodno formalan jezik nije privlačan nikome, pa tako ni poslodavcima. Ako koristite preterano formalan jezik u svom propratnom pismu, možete delovati neiskreno, pa čak i pomalo mehanički, umesto da pokažete poslodavcu da ste pristupačni i prijateljski nastrojeni.
Izbacite neprirodne, formalne konstrukcije i koristite samo jednostavne rečenice i neutralan jezik. Na taj način ćete ostaviti utisak pristupačne, originalne i iskrene osobe.

Podcenili ste svoje sposobnosti.
Ukoliko vaše propratno pismo sadrži rečenice kao što su: „Iako verovatno nisam najbolje kvalifikovan kandidat…”, „Siguran sam da se prijavilo mnogo kandidata čije su kvalifikacije bolje od mojih …”, „Ako mi date šansu da Vam dokažem…”, morate ih izbaciti.
Čak i ako smatrate da niste najbolje kvalifikovani, nemojte to reći poslodavcu. Umesto da ističete svoje mane, skoncentrišite se na ono što umete da radite, spomenite samo one kvalifikacije koje imate i koje vas čine podesnim kandidatom.
Delujete sebično.
Najvažnije pravilo pri pisanju propratnog pisma jeste činjenica da ne treba da pišete samo o sebi. Drugim rečima, nemojte pisati o tome kako će rad u datoj kompaniji pomoći vama i vašoj karijeri. Poslodavac to već zna. Ono što ne zna je to kako ćete vi pomoći njemu i njegovoj kompaniji.

Stoga, ono što poslodavac želi da vidi u propratnom pismu je način na koji ćete doprineti njegovom poslovanju. Dobro razmislite koje ste veštine stekli u okviru svog obrazovanja i ranijeg poslovnog iskustva, a koje biste mogli da primenite na novom radnom mestu, i na njih se usredsredite u svom propratnom pismu.

Kako da vas poslodavac lako pronađe na LinkedIn-u

Poslodavci sve češće koriste LinkedIn za pronalaženje potencijalnih kandidata jer im ova društvena mreža omogućava da pretražuju ključne reči i tako dođu do ljudi koji imaju baš one kvalifikacije koje traže.

Ukoliko tražite posao, cilj vam je da se uvek pojavljujete u okviru rezultata pretrage kandidata koji imaju iste kvalifikacije kao i vi. Ako želite da se izdvojite među ostalim kandidatima, morate da zainteresujete potencijalnog poslodavca kako bi klikunuo na vaš profil i odlučio da kontaktira baš vas.

Poslodavci pretražuju bazu podataka LinkedIn-a na nekoliko načina – neki koriste opciju „Advanced People Search” dostupnu svim korisnicima, drugi pretražuju posebne grupe na LinkedIn-u, a neki dobijaju obaveštenja putem imejla o novim potencijalnim kandidatima čije kvalifikacije odgovaraju zahtevima poslodavca.

Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći pri pravljenju LinkedIn profila kako biste pomogli potencijalnom poslodavcu da vas lako pronađe i privukli njegovu pažnju u moru drugih kandidata:

Vaš profil treba da bude kompletan, odnosno, treba da popunite sva polja koja su vam ponuđena dok kreirate svoj profil (kako biste dostigli „All Star” status).
Mnogi smatraju da korisnici sa velikim brojem konekcija i preporuka od strane drugih korisnika imaju bolji rejting, odnosno da se pojavljuju na boljoj poziciji u pretragama. Ova tvrdnja nije potvrđena od strane LinkedIn-a, ali je logično da će poslodavci biti zainteresovani za uspešne kandidate koji imaju dobre preporuke i koji su povezani sa velikim brojem ljudi.
Vaš profil nije vaš CV. Ovde imate priliku da osim naziva kompanije, vašeg radnog mesta i vremena provedenog na njemu, uključite i druge (veoma značajne) informacije o vašim pređašnjim poslovima. Uključite kratke opise poslova kojima ste se bavili, šta su bile vaše dužnosti i šta smatrate svojim glavim dostignućima. Na ovaj način ćete svoj profil obogatiti značajnim ključnim rečima i poslodavcu pružiti značajne informacije ukoliko odluči da detaljnije prouči vaš profil.
Dodavanje ključnih reči u različite odeljke vašeg profila je najvažniji korak. Ukoliko tražite posao, pažljivo pogledajte oglase za poslove koji vas interesuju, fokusirajte se na odeljak u kom je dat opis kvalifikacija koje se traže, i pokušajte da izdvojite reči koje se često javljaju i ponavljaju. Sastavite listu ovih reči i pokušajte da ih koristite u različitim odeljcima svog profila (naslovu i rezimeu profila, opisu prethodnih radnih mesta).
Izbegavajte upotrebu kose crte između ključnih reči (na primer, „prodaja/marketing”). Poslodavci pretražuju pojedinačne reči i, ukoliko koristite kose crte I drugi karakteri, LinkedIn-ove alatke za pretragu neće prepoznati ove ključne reči. Kako biste izbegli ovaj problem, između ključnih reči koristite zarez praćen razmakom ili uspravnu crtu sa razmacima između crte i ključnih reči (na primer, „prodaja, marketing” ili „prodaja | marketing”).

Šta da napišete u odeljku „rezime” (summary) svog LinkedIn profila

Pitate se šta da napišete u odeljku „rezime” (summary) na LinkedIn-u? Niste jedini.

Prvi utisak je, kao što znate, najvažniji, a ovaj odeljak na vašem profilu, nakon vaše fotografije i zvanja, potencijalnom poslodavcu daje prve informacije o vama.

Vaš rezime trebalo bi da bude sličan propratnom pismu – kratka biografija u kojoj objašnjavate ko ste i šta radite ili želite da radite. Ukoliko tražite posao, želite da se povežete sa ljudima koji se bave istim poslom kao i vi ili želite da upoznate potencijalne investitore, rezime je mesto na kom to treba da napišete.

Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da na pravi način popunite ovaj odeljak na svom LinkedIn profilu:

Najveća greška koju možete da napravite ja da u ovom odeljku ne napišete ništa. Ukoliko ga ostavite praznim, prvo što će onaj ko gleda vaš profil videti jeste odeljak u kom se nalaze vaša prethodna radna iskustva. Bez rezimea, vaš profil će ličiti na CV bez osnovnih informacija ili na esej bez uvoda. Ukoliko tražite posao, kako će potencijalni poslodavci znati na šta treba da se usredsrede na vašem profilu ukoliko ih vi ne usmerite?
Ovaj odeljak može da sadrži najviše 2000 reči. Možete napisati 40 ili 2000 reči, jedino je bitno da te reči upotrebite na pravi način. Ukoliko odlučite da napišete duži tekst, trudite se da bude pregledan. Pišite kraće pasuse i koristite naslove, podnaslove i teze kako bi to što ste napisali bilo lako za čitanje. Takođe vodite računa o tome da poslodavac pregleda veliku količinu profila i da najverovatnije neće imati vremena da čita vaših 2000 reči, pa bi zato optimalno bilo da u ovom odeljku napišete između 200 i 300 reči.
U ovom odeljku treba da kažete ko ste i šta radite. Umesto da jednostavno napišete šta je to čime se trenutno bavite, pokušajte da kažete to na način koji će zainteresovati čitaoca. Napišite zašto volite to što radite, šta vas ispunjava i zašto, kako ste došli do toga što radite. Ukoliko nemate posao, pišite o tome šta biste želeli da radite i zašto. Razmislite o tome kakvi tekstovi vama privlače pažnju i pokušajte da postignete isti efekat u svom rezimeu na LinkedIn-u.
Koristite ključne reči. Iako ćete ih koristiti i u drugim odeljcima, ovde imate priliku da upotrebite mnogo reči koje će poslodavci koristiti kada pretražuju LinkedIn kako bi našli potencijalne kandidate.
Ne zaboravite da napišete svoj imejl ili broj telefona u ovom odeljku. Što je ljudima lakše da dođu do vas, to su veće šanse za uspeh.
Proverite da li ste napravili neke gramatičke greške ili greške u kucanju. Možda vam se čini da je vaš LinkedIn profil manje važan od vašeg CV-ja, ali to nije razlog da mu posvetite manje pažnje, jer je mnogim poslodavcima upravo vaš LinkedIn profil od presudnog značaja.